Храните деньги
в квадратных метрах
Call Centre:
  • +7 (727) 291-91-31
  • 293-81-87

Объявление

«Экспресс Финанс» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы, төмендегі мекенжайда орналасқан: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, 050010, Достық даңғылы, Бөгенбай батыр көшесінің қиылысы, №34а/87а үй, 2-ші пәтер, БСН  060940001883,  келесі құжаттардың жоғалғандығы және жарамсыз болғандығы туралы хабарлайды: Купондық индекстелген облигациялар шығарылымы Проспектісіне № 8 өзгертулер мен толықтырулар, Акциялар шығарылымының Проспектісіне № 11 өзгертулер мен толықтырулар.

Акционерное общество «Ипотечная организация «Экспресс Финанс», место нахождения: Республика Казахстан, г. Алматы,  Медеуский район, 050010, пр. Достык, уг.улицы Богенбай батыра, дом 34а/87а,  кв.2, БИН 060940001883, сообщает об утере и недействительности следующих документов:   Изменения и дополнения № 8 в Проспект выпуска индексированных купонных облигаций,  Изменения и дополнения № 11 в Проспект выпуска акций.

Другие новости

«Экспресс Финанс» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы, төмендегі мекенжайда орналасқан: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, 050010, Достық даңғылы, Бөгенбай батыр көшесінің қиылысы, №34а/87а үй, 2-ші пәтер, БСН 060940001883, келесі құжаттардың жоғалғандығы және жарамсыз болғандығы туралы хабарлайды: Купондық индекстелген облигациялар шығарылымы Проспектісіне № 8 өзгертулер мен толықтырулар, Акциялар шығарылымының Проспектісіне № 11 өзгертулер мен толықтырулар. Акционерное общество «Ипотечная организация «Экспресс Финанс», место нахождения: Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, 050010, пр. Достык, уг.улицы Богенбай батыра, дом 34а/87а, кв.2, БИН 060940001883, сообщает об утере и недействительности следующих документов: Изменения и дополнения № 8 в Проспект выпуска индексированных купонных облигаций, Изменения и дополнения № 11 в Проспект выпуска акций.

Акционерное общество «Ипотечная организация «Экспресс Финанс», место нахождения: Республика Казахстан, г. Алматы,

01 апреля 2014 года АО "Ипотечная организация "Экспресс Финанс"; была получена лицензия на проведение

Акционерное общество «Ипотечная организация «Экспресс Финанс», место нахождения: Республика Казахстан, г. Алматы,

все новости